Moduly sieci it

 • układ sieci it

Zasilanie pomieszczeń medycznych grupy 2 zgodnie z normami:

 • DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 część 710):2002-11
 • IEC 60364-7-710:2002-11 i pochodne

Według IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710:2002-11 pomieszczenia medyczne grupy 2 należy bezwzględnie zasilać z sieci w układzie IT (nieuziemiony układ sieci elektrycznej). Norma ta ustala równocześnie minimalne wymagania stawiane wszystkim komponentom układu IT dla pomieszczeń grupy 2. Projektanci i wykonawcy takich instalacji przywiązują coraz większą wagę do jak najmniejszych gabarytów systemu zasilania, zaś użytkownicy wymagają coraz większych ułatwień w codziennej pracy z tymi urządzeniami. Przeznaczone do stosowania jako element systemu zasilania pomieszczeń medycznych HospEC® produkcji ESA-Grimma GmbH wraz z :

 • transformatorami medycznymi serii TRAK
 • kasetami kontrolno-sygnalizacyjnymi i panelami sterowniczymi serii FolioTec
 • konwerterami sygnałowymi serii MPG, MPM
 • innymi elementami wchodzącymi w skład systemu HospEC ®

Do zastosowania w gotowych rozdzielnicach IT typu IPS-ICU-710-X-X lub do wbudowania w rozdzielnice elektryczne.

 • Kod typu – notyfikacja
 • UEI-710-../2-IFS
 • UEI-710 = układ monitorujący i przełączający
 • UUEI-710 = układ monitorujący
 • 65/2 = 65A (AC3) 2 biegunowy stycznikowy
 • 80/2 = 80A (AC3) 2 biegunowy stycznikowy
 • (63-80)/2 = 80A 2 biegunowy, rozłączniki silnikowe
 • IFS = ze zintegrowanym systemem wykrywania izolacji
 • Produkty – Kasety kontrolne i tablice sygnalizacyjne zespolone