Transformatory medyczne

 • transformator uziemiający

Transformator separacyjny w wykonaniu do pomieszczeń medycznych jest głównym elementem układów sieci IT do zasilania pomieszczeń medycznych. Oferujemy transformatory typu Trak , spełniające najwyższe wymagania użytkowników.

Ich podstawowe cechy to:

 • wzmocniona izolacja
 • niski prąd upływu
 • niskie napięcie zwarciowe i prąd stanu jałowego
 • prąd rozruchowy ograniczony do 12xIn
 • ekran elektrostatyczny z wyprowadzonym izolowanym przyłączem do połączenia z przewodem wyrównania potencjału.

Zabezpieczenie przed korozją zapewnia pełna próżniowa impregnacja żywiczna. Metoda ta zapewnia również zmniejszoną emisję akustyczną, nawet po długim okresie eksploatacji.

Dalszymi właściwościami technicznymi transformatorów sieciowych są:

 • spełnienie warunków EMB/EMI
 • wbudowane czujniki temperatury zgodnie z DIN 44081 (120 °C)
 • izolowane kątowniki mocujące
 • stopień zabezpieczenia IP00 (rodzaj konstrukcji otwarty)
 • stopień ochrony I, przygotowany do stopnia ochrony II
 • Klasa cieplna izolacji: ta40/B
 • Niskie straty własne, zmniejszające wymagania na wentylację.

Transformatory Trak wykonywane są również w wersji z jednofazowym napięciem pierwotnym 400V/230V. Dzięki temu można zasilać transformator napięciem międzyfazowym i zmniejszyć wymagane zabezpieczenia w liniach zasilających, a co za tym idzie również ich przekrój. Na przykład, dla transformatora 6,3 kVA zasilanego napięciem 230 V wymagane zabezpieczenie wynosi 63A, a dla wersji zasilanej napięciem 400V – 35A.